Välkommen till RBU Jämtland

skidåkningFöreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Jämtland, RBU Jämtland, är en förening för familjer med barn och ungdomar med rörelsehinder och andra funktionshinder. Föreningen arbetar lokalt i Jämtland för att förbättra villkoren för medlemmarna.

Vi arbetar intressepolitiskt genom att påverka beslutsfattare och andra makthavare och vi utgör en mötesplats för medlemmarna genom att arrangera olika aktiviteter och andra sammankomster. RBU Jämtland är en del av Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. RBU:s vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.

Som medlem i RBU Jämtland får du information om föreningens verksamhet och aktuella aktiviteter. Alla, även icke funktionshindrade, är välkomna som medlemmar. Du som arbetar med barn och ungdomar inom vård- och omsorg får stort utbyte av RBU. Även du som är anhörig eller vän är naturligtvis hjärtligt välkommen!