Vad vill ni göra?

Medlemsaktiviteter

Vi efterlyser uppslag till aktiviteter under detta år 2018

Är det någon som har en bra ide och kanske även vill hålla i en aktivitet så kontakta oss gärna 🙂

Vid alla våra aktiviteter finns det absolut chansen att kunna delta på de villkor ni själva kan och har möljighet till.

Kontakta oss vid frågor eller om ni vill vara med, men kanske inte kan vara med på allt så finns det alltid möjligheter till att ordna detta.

 

Fler nyheter
Föreläsning om LSS
Föreläsning om LSS
Årsmöte
Årsmöte
Efterlysning!
Efterlysning!